I förra veckan träffade vi Hans Larsson, lärare och skyddsombud på Katedralskolan, som lyfte fram sina farhågor om ett befarat trafikkaos vid Gustav Adolfsrondellen som byggts om och försetts med ett särskilt cykelfält.

– Jag tycker att det är lovvärt av kommunen att göra satsningar för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter, sa han.

– Det jag vänder mig mot är att man är mindre bra på att informera om ändringarna.

Artikelbild

| Hans Larsson var på plats vid Gustav Adolfsrondellen när flödet av trafikanter ökade markant på tisdagsmorgonen. "Många gör fel", konstaterade han.

Larsson var särskilt missnöjd med den instruktionsfilm som kommunen lagt ut på sin hemsida.

– Man har koncentrerat sig på hur cyklisterna ska bete sig. Bilisterna lämnas nästan helt utanför, löd den kritiska kommentaren.

Mikael Strindemo, trafikingenjör, Stadsmiljökontoret, svarade och menade att filmen ger en tydlig bild av hur både cyklister och bilister ska agera.

– Det finns också en text som förklarar på ett bra sätt, sa han.

Artikelbild

| Gustav Adolfsrondellen har försetts med ett särskilt cykelfält som ska förbättra säkerheten för oskyddade trafikanterna.

Strindemo lyfte vidare fram den huvudregel som gäller vid platsen.

– Allt trafik som ska in i rondellen har väjningsplikt mot de som befinner sig inne i cirkulationsplatsen.

Artikelbild

| Hans Larsson slog fast att samspelet mellan cyklister och bilister fungerade hyggligt bra under den intensiva morgontrafiken på tisdagen.

– Följer man det bör det inte vara några problem.

På tisdagsmorgonen, några minuter före det att alla elever skulle vara på plats i Katedralskolan och Berzeliusskolan, ökade närvaron av gångtrafikanter, cyklister och bilister markant.

Artikelbild

| All trafik som ska in i cirkulationsplatsen ska lämna företräde för de som befinner sig inne i rondellen.

Hans Larsson höll sig i närheten och hade full span på flödet.

Plötsligt inträffar en incident som skulle ha kunnat utvecklas till en allvarlig olycka.

En cyklist som befann sig inne i rondellen höll på att bli påkörd av en bilist som inte följde väjningsplikten.

– Där var det nära ögat, suckade Larsson och tog sig för pannan.

Han konstaterade vidare att flera cyklister gjorde misstag, att de tog fel väg in och ut från rondellen, och att vissa trampade över övergångsställen utan att kliva av och leda cykeln.

– Flera bilförare agerar också lite tokigt. Det är väjningsplikter som bommas och andra grejer till och från.

Hans Larsson slog samtidigt fast att bilisternas hastighet var lägre än han väntat sig.

– De tar det lugnare jämfört med hur det såg ut innan rondellen byggdes om.

– Kanske är det vägmarkeringarna som påverkar dem att lätta på gasen. I så fall kan ju det här bli något riktigt bra med tiden.