Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har krävt att Attendo åtgärdar bemanningsbristen på Bantorget där två undersköterskor tar hand om 50 boende på nattetid. Annars har IVO hotat med vite.

Men liknande brister hade IVO tidigare upptäckt även på Attendos vårdboende Duvan i Linköping. Där kom det fram att tre personal ansvarade för 95 boende utspridda på fyra våningar. Och att det fanns de boende som var inlåsta eftersom de själva varken kunde öppna dörren till avdelningen eller kunde få snabb hjälp med detta.

– Vi måste försäkra oss om att våra äldre får en vård av god kvalitet. IVO har gjort sin granskning, men Linköpings kommun måste också granska det, säger Mikael Sanfridson, vice ordförande i äldrenämnden.

Attendo har till 16 april på sig att svara på IVO:s kritik angående vårdboendet Bantorget och att redovisa vad bolaget tänker göra åt de konstaterade bristerna.

– Vi kan inte bara vänta på Attendos svar till IVO utan vi måste själv ha kontroll över situationen. Jag har lyft frågan och begärt att omsorgskontoret skyndsamt gör en uppföljning. Det kan inte vara lämpligt att två undersköterskor ansvarar för 50 personer under nätterna.

Enligt Mikael Sanfridson är det viktigt att politiker skickar signaler till Attendo och till alla vårdbolag att man bryr sig om hur bolagen utför sina åtaganden.

IVO har utfärdat ett vite på 600 000 kronor som Attendo blir tvungen att betala om missförhållandena på Duvan inte åtgärdas. IVO har även krävt att minst fem personal ska jobba nattetid på Duvan. Det här känner Mikael Sanfridson till.

– Desto större anledning har vi att göra en uppföljning riktad mot Attendos verksamhet. Om Attendo har bekymmer med sina åtaganden och inte kan ge vård av god kvalitet, då bör kommunen överväga att ta tillbaka vårdboenden. Alla bolag lovar att de ska göra ett bra jobb. Men vårt jobb är att se till att det verkligen blir så eller att vi rättar till det.

Attendos presschef för Skandinavien, Makan Afshinnejad, kommenterar IVO:s kritik och beslut som gäller Duvan, så här:

– Vi delar inte bilden att de boende är inlåsta. Det här handlar om tekniska lösningar som bland annat innefattar hotellås och kodlås som inte har till syfte att låsa in människor – det är skyddsåtgärder. När det gäller nattbemanningen kommer vi att rätta oss efter IVO:s beslut.