Syskonen Lexonius har vänt sig till Linköpings äldreombudsman för att få hjälp att utreda vad som hände med deras mamma. Linköping är enda kommunen i Östergötland som har en äldreombudsman som ska vara en neutral stödperson för anhöriga och brukare vid kontakter med äldreomsorgen. I Linköping är det Maria Lindahl som axlar ansvaret sedan funktionen infördes för fem år sedan. Hon tar emot synpunkter och klagomål och ansvarar för kommunens uppsökande verksamhet.

De flesta ärenden berör bland annat genomförandeplanen som ska utforma den individuella vården och omsorgen.

– Det är den kategorin som fått mest klagomål, det är genomgående under alla åren, säger Maria Lindahl.

Vad en genomförandeplan ska innehålla regleras av Socialstyrelsen och för att göra den tydlig gäller det att samla in information från så många håll som möjligt.

– Det är ett dokument som ska beskriva så konkret det går vad personen behöver hjälp med och hur den hjälpen ska ges.

Hur ska man komma fram till det?

–  Det handlar om att samla in information från olika håll. Personens biståndsbeslut från socialförvaltningen är en del. Det kan vara en medicinsk överrapportering eller information från anhöriga och personen själv.

Artikelbild

| Planen för hur vården ska utformas för varje individ är det som får mest klagomål hos äldreombudsmannen.

Under 2017 tog Äldreombudsmannen emot 109 klagomålsärenden vilket ligger på samma nivå som året innan.

Hittills har fem årsrapporter sammanställt klagomålen i Linköpings kommun.