Fanbärare, dragspelare och violinister marschera uppför vägen till Ydregården i Österbymo. Till tonerna av Äpplebo gånglåt inleddes firandet av årets nationaldag, helt enligt rådande tradition.

Solen värmde ydreborna som slagit sig ned i slänten ner mot rotundan och scenen på Ydregården. Publiken fick höra skön sång och musik av elever från kulturskolan, se stipendier delas ut och lyssna till ett tal till nationen.

Det delades ut tre stipendier från kommunen: ett för berömvärd gärning, ett ledarstipendium och ett kulturstipendium. Stipendiaterna var Tranås-Ydre släktforskarförening, Gabriel Johansson och Anna-Karin Gustafsson.

Artikelbild

| Jonathan Samuelsson

Gabriel Johansson fick ledarstipendiet som ordförande i fotbollsföreningen Torpa AIS. På sportfrågan "Hur känns det"? svarade Gabriel:

- Givetvis känner jag mig både glad och stolt efter att ha tilldelats det här stipendiet, men jag är inte ensam i vår förening. Torpa AIS består av många väldigt bra människor som jobbar hårt för föreningen.

Han instämde anspråkslöst med motiveringen som menade att Gabriel tillfört nytänk och driv till föreningen. Under sina blott ett och ett halvt år som ordförande har han lyckats inspirera många yngre förmågor till att engagera sig i föreningen i stort.

Anna-Karin Gustafsson prisades för berömvärd gärning. I motivationen nämndes bland annat att hon varit med och startat flera föreningar och arrangemang, däribland Hönsbytardagen.

Artikelbild

| Lottie Rääf

Tranås-Ydre släktforskarförening fick stipendium för att de generöst delar med sig av sina kunskaper och skapar intresse för släkt- och hembygdsforskning.

Lottie Rääf höll ett kärnfullt tal till nationen där hon på ett tydligt och trevligt sätt hyllade Ydres natur, föreningar och engagerade invånare. 

Artikelbild

| Jonathan Samuelsson

Firandet avslutades, lika traditionsenligt som det började, med att alla tillsammans stämde upp i nationalsången.