Det är byggnationerna i Vallastaden som gör att modellflygplatsen kommer att försvinna. Flygplatsen används bland annat av människor som är intresserade av att flyga med modellflygplan. Men det finns även andra som utnyttjar flygplatsen. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, påtalar i en skrivelse till Linköpings kommun att flygplatsen är en lämplig plats för flygverksamhet som bedrivs i forsknings- och utvecklingssyfte. Såväl FOI som Linköpings universitet och företag som utvecklar obemannade flygfarkoster använder flygplatsen. FOI vill att kommunen hittar en annan lämplig plats för verksamheten och skriver: "Det är av stor vikt för att upprätthålla en god flygsäkerhets att ett avskilt område kan erbjudas allmänheten."