- Vi har ett socialt engagemang som går ut på att skapa en bättre folkgemenskap i Sverige. Där är välgörenhet ett viktigt inslag. Vi kommer att arbeta med att hjälpa äldre med deras vardagssysslor, till exempel klippa gräs i sommar, säger Daniel Höglund.

Kan du förklara vad "folkgemenskap" betyder?

- I dagens Sverige bryr vi oss inte så mycket om varandra, samhället har blivit väldigt själviskt. Det vill vi förändra genom att skapa en bättre folkgemenskap.

Men gemenskapen ska bara omfatta dem ni kallar svenskar. Stämmer det?

- Ja, vi arbetar för svenskarnas väl och vill att alla resurser går till svenskarna.

Varför valde ni då att ge kläder till Stadsmissionen? De arbetar ju i stor utsträckning med att hjälpa invandrare.

- Det var ett lokalt beslut i Linköping. De valde Stadsmissionen den här gången eftersom det verkade vara den bästa vägen att nå ut med hjälp.

Men tänk om någon invandrare nu går och värmer sig i era vantar och mössor?

- Det är i så fall inget stort problem, säger Daniel Höglund.

FOTNOT: Folkgemenskap var ett vanligt begrepp i mellankrigstidens Tyskland. Det betecknade en strävan efter ett enat tyskt samhälle som skulle ersätta kapitalismens individualism och marxismens klasskamp. Nazisterna fångade upp begreppet "Volksgemeinschaft" och gav det under 1930-talet en rasistisk innebörd.