Resultatet var det som valberedningen föreslagit. Nummer två – Karin Granbom Ellison – hade kunnat begära en omröstning bland de närvarande medlemmarna men valde att acceptera valberedningens förslag.

Nummer ett, Rebecka Gabrielsson, är fritidspolitiker och sitter i fullmäktige i Linköping. Hon är också ordförande i det kommunala Arenabolaget.

Karin Granbom Ellison har suttit i riksdagen de senaste tre mandatperioderna.

Listan kan fortfarande förändras genom att väljarna nästa år sätter kryss för det namn som de vill sätta högst.

Om den styrande Alliansen i Linköping vinner valet nästa år igen så väntar sannolikt en post som kommunalråd för den som står överst på listan.

Till landstingsfullmäktige står RezaZarenoe, audionom och doktorand, överst på listan. Nummer två på den listan är Madelaine Pavlidis, sjuksköterska.