Hedda, Ylva och Linnea är 24, 24 och 25 år gamla. Alla tre har studerat på Folkungaskolan under olika perioder och känt varandra på olika sätt.

– Jag kände igen Linnea från årskullen över mig på gymnasiet. Och Ylva och jag var kompisar till vi var sju år, sen har vi följt varandra på sociala medier, säger Hedda.

– Och jag och Linnea har känt varandra från att vi spelade teater ihop som små, säger Ylva.

RKUF är ett humanitärt förbund fristående från "Mamma Korset", som Röda Korset kallas inom ungdomsförbundet. Linköping och Norrköping har varsin lokalförening och det finns totalt 20 i landet som bland annat arrangerar läxhjälp och utbildningar inom flyktingpolitik.

Hedda Grew blev RKUF:s yngsta styrelsemedlem som valdes in 2017. Året efter valdes Linnea Netin in.

– Jag ville hjälpa till och jag hade tid istället för pengar så jag engagerade mig som Jourhavande kompis (chattjour för ungdomar) för RKUF, säger Linnea.

Härom helgen röstades även Ylva Carlshamre in i styrelsen. Hon har tidigare varit initiativtagare till mötesplatsen "Varannan Onsdag" på Östergötlands länsmuseum för att främja integration.

En klassisk sportfråga: Hur känns det?

– Det känns superbra och häftigt, för att komma med ett sportsvar, säger Ylva.

De tre styrelsemedlemmarna återförenades på RKUF:s riksårsmöte på Gotland i maj där de pratade om gemensamma kompisar, hemstaden och Folkungaskolan.

Vad kan det bero på att tre Folkunga-studenter återfinns i RKUF:s styrelse?

– Jag tror att Folkunga och RKUF har lite samma kultur - snäll men inte tandlös.