Region Östergötland har sökt och fått rivningslov av bygg- och miljönämnden i Linköping – trots att stadsantikvarien Alexandru Babos motsatte sig rivningen. Han försökte förgäves hävda att huset är både friskt och har ett kulturhistoriskt värde.

Nu har även den ideellt arbetande Svenska byggnadsvårdsföreningen tagit upp kampen mot rivningen. Föreningen verkar över hela Sverige för att sprida kunskap om byggnader och miljöer som har ett kulturhistoriskt värde.

– Tyvärr är det så att man ofta kör över kulturhistoriska värden. Man struntar i sina egna strategidokument, å ena sida finns det på pappret en medvetenhet om kulturarvets värde, å andra sidan beter sig offentliga fastighetsägare på det här sättet, säger Peter Sörensen som är styrelseledamot i Svenska byggnadsvårdsföreningen.

Artikelbild

| Peter Sörensen, Svenska byggnadsvårdsföreningen

– Tyvärr så är hoten just nu större än vad de var på 50- och 60-talen. Då var centrumkärnorna hotade, nu rivs det över hela landet, fortsätter han.

Föreningen har vad de kallar för sin "gula lista" där de publicerar bilder på rivningshotade byggnader runt om i Sverige. Snart kommer mangårdsbyggnaden på Järngården att hamna där tillsammans med bland annat ett helt kvarter på Östermalm i Stockholm.

Peter Sörensen är redaktör för denna lista och han tycker att Region Östergötland borde kunna prestera bättre.

– Man kan ju inte gå fram som en slåttermaskin, man måste ju ha ett underlag mer än vad som ryms på baksidan av en biobiljett. Beslut måste fattas på saklig grund, det måste finnas en utredning av fastighetens skick och en antikvarisk förundersökning. Men jag befarar att de dokumenten inte finns här, säger han.

Han har också förslag på en lösning för den som inte vill lägga pengar på ett hus.

– Vill inte fastighetsägaren renovera så får han väl avyttra fastigheten till någon som vill renovera. Svårare än så är det inte, säger han.

Enligt Andreas Widgren, projektchef på Region Östergötland, är rivningen av huset planerad till augusti, men den kan eventuellt starta tidigare.