Det var den 22 november förra året som olyckan inträffade. 51-åringen körde in i en rondell utan att lägga märke till en cyklist. Följden blev att cyklisten körde in i sidan på bilen.

Polisen utfärdade ett ordningsföreläggande. Det inträffade ledde även till att Transportstyrelsen beslutade att återkalla kvinnans körkort under en period av två månader.

51-åringen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Linköping och menade att det borde räcka med en varning. Hon förklarade att hon är i stort behov av körkort för att kunna ta sig till och från arbetet. Domstolen anser dock att kvinnan gjort sig skyldig till en överträdelse av en trafikregel som är väsentlig ur trafiksäkerhetssynpunkt – och därför ska körkortet återkallas i två månader.