Många verkar ha ägnat julledigheten åt att fundera på hur Linköping kan bli bättre. Under januari har det drösat in så kallade Linköpingsförslag, det som tidigare kallades medborgarförslag.

Som vanligt handlar flera förslag om trafik: Ta bort bussfilerna på Hamngatan och Tullbron. Bygg en cirkulationsplats på väg 687, i korsningen Landeryd/Ullstämma och Edsberga/Harvestad. Avskaffa p-avgifterna på alla ställen där de inte är nödvändiga för att ordna trafiken.

En förslagsställare vill införa en cykelskatt för att finansiera cykelvägar. En annan vill se fler cykelställ vid Konsert och kongress.

Artikelbild

| En förslagsställare vill öppna bussfilen på Hamngatan för bilar.

Fler laddstationer för elbilar och effektivare ljussignaler för cyklister föreslås också, liksom ett så kallat "bikesharingsystem" och avgiftsfri rådgivning för tågresor i Europa.

Två förslag handlar om rejäla turistsatsningar. Det ena lanserar ett fjärilshus, ett tropiskt växthus där man får uppleva fjärilar och växthus på nära håll. Den andra vill bygga upp ett Valleby, miljön från Lasse-Majas Detektivbyrå, vid Gamla Linköping.

Två förslag berör skolmaten. Det ena går ut på att det ska bli mer vegetarisk mat, i ett första steg genom att införa ett par vegetariska dagar i veckan. Det andra förslaget är att göra Linköpings skolor, förskolor och fritidshem till sockerfria zoner. Godis och läsk ska inte få säljas till elever och alla mellanmål ska vara fria från tillsatt socker.

Här är ytterligare några nytillkomna Linköpingsförslag:

Artikelbild

| Ett fjärilshus i Linköping skulle bli ett populärt turistmål, anser signaturen "Helena H".

Låt Orbis Stödcentrum fortsätta sin verksamhet för nyanlända ungdomar.

Sänk hastighetsgränsen mellan Östenssons i Ullstämma och Landeryds Golfklubb.

Inför en plastplockardag för att minimera plastskräpet i skog och mark.

Öppna en träningslokal för äldre i Malmslätt.

Bygg en multisportarena för spontanidrott i Linghem.

Ta bort vägavsmalningarna på infarterna till Ljungsbro.

Dela upp hundrasthagen vid Braskens bro i en hage för små hundar och en för stora.

Sätt upp stationer med hundbajspåsar vid Isovalen och parken Paradiset, och informera om skyldigheten att plocka upp efter sin hund.

Öppna avspärrningen så att man kan gå mellan Folkungavallens parkering och simhallen.

Förbättra belysningen på Hospitalstorget.

Sätt upp belysning i pulkabacken Skarpan.

De förslag som samlar minst 100 röster kommer att behandlas av berörda tjänstemän och/eller politiker. Röstar gör man på www.linkoping.se/linkopingsforslaget/.