Byggnaden i fråga kallas för annexet (eller landstatshuset) och uppfördes i början av 1940-talet för länsstyrelsens räkning. Byggnaden, som numera används av statliga Specialfastigheter, ligger alldeles i närhet av Linköpings slott vid den yttre borggården – och det är detta som gör att Riksantikvarieämbetet nu har vänt sig till regeringen.

Linköpings slott, med anor ner i 1000-talet, är sedan 1935 förklarat som statligt byggnadsminne och nu vill Riksantikvarieämbetet utöka byggnadsminnet så att det även omfattar annexet. Myndigheten skriver: "Annexet bör ses som ett uttryck för den offentliga sektorns expansion från och med 1930-talet och statens ökade roll i den praktiska samhällsutvecklingen".

Riksantikvarieämbetet framhåller att arkitekturen präglas av "en kvardröjande 20-talsklassicism" och att exteriören till stor del är intakt sedan uppförandet.

Artikelbild

| Annexet ligger som en pendang till Linköpings slott.

Riksantikvarieämbetet har samtidigt föreslagit att ytterligare fem statliga byggnadsminnen ska utökas. Det gäller bland annat Domkyrkoberget i Strängnäs och Revingehed i Lund.

– Anledningen till förslagen är att Riksantikvarieämbetet bedömer att anläggningarna i sin helhet har höga kulturhistoriska värden och ytterligare byggnader därför bör omfattas av skydd, säger Jan Karlsson, handläggare på Riksantikvarieämbetets kulturmiljöavdelning, i en kommentar.

Det blir nu upp till regeringen att ta ställning till förslaget.