Förslaget är ett så kallat Linköpingsförslag som alla medborgare kan lämna till kommunen. Förslag som samlar minst 100 röster tas upp till behandling, och förslaget om att göra Bergsvägen tvåfilig fick snabbt över 170 röster.

Enligt förslagsställaren gör många epatraktorer och andra långsamma fordon att det bildas långa köer, som bidrar till farliga omkörningar och försenade bussar.

Kommunalrådet Muharrem Demirok (C) kommenterar förslaget med att det inte är en kommunal väg, utan en statlig. Det är därmed Trafikverket som beslutar om eventuella åtgärder.

Kommunen har regelbundna möten med Trafikverket för att lyfta sina önskemål, men Bergsvägen har hittills inte varit högt prioriterad.

– Det är mycket annat som är viktigare i dagsläget, säger Demirok och ger några exempel: Trafiklösningen i Linghem, att få bort tung trafik genom Malmslätt, avfart från E4 mot Ekängen och Ullevileden mellan Tornby och Mörtlösa.

Peter Lindskog är samhällsplanerare på Trafikverket. Han konstaterar att Bergsvägen inte finns med i Trafikverkets tolvårsplan.

– Där är de större vägarna prioriterade – riksväg 34 mellan Linköping och Motala och riksväg 35 mellan Linköping och Grebo. Därefter behöver vi utreda behovet av att satsa på riksväg 32 ner mot Boxholm och länsgränsen. I det sammanhanget får Bergsvägen stryka på foten när resurserna är begränsade, säger han.

Vägen mellan Linköping och Berg trafikeras dagligen av nästan 9 000 fordon, en hög siffra för en väg av den beskaffenheten.

Peter Lindskog berättar att det för länge sedan fanns diskussioner om att göra en anslutning från Berg ut till riksväg 34, utöver den som finns via Blåsvädret. Men det förslaget finns inte med i planerna.

Trafikverket styrs i stor utsträckning av den prioritering som görs av Region Östergötland.

– När vi prioriterar handlar det inte bara om hur mycket trafik det är på vägarna. Det handlar också om att vi vill knyta ihop alla orter i Östergötland, säger Eleonor Mörk som är infrastrukturstrateg på Region Östergötland.

Två tredjedelar av bilisterna på Bergsvägen är på väg till eller från Ljungsbro. Många av dem har möjlighet att välja riksväg 34 i stället, något som minskar behovet av att satsa på Bergsvägen.

– För dem som pendlar mellan Ljungsbro och Linköping handlar det heller inte om så lång pendlingstid, det spelar också in, säger Eleonor Mörk.