Det tycker Vänsterpartiets gruppledare Jessica Eek och Muharrem Demirok, gruppledare för Centerpartiet i Linköping.

Tillsammans har de skrivit en motion i frågan och kräver ett tillfälligt stopp i samarbetet med Linköpings kinesiska vänort Guangzhou.

Från att ha varit en vänort bland flera, så har Guangzhou nu blivit kommunens i särklass viktigaste utländska partner, skriver de i motionen. De konstaterar att trots den kritik som framförts mot samarbetet, under flera år, så har det fortsatt. Oavsett vem som haft den politiska majoriteten i kommunen.

Artikelbild

Men nu tycker V och C att det är nog. Droppen för de båda partierna är fängslandet av den svenske medborgaren Gui Minhai.

Eek och Demirok vänder sig mot argumentet - som hittills framförts – att ett samarbete mellan Kina och Linköping skulle främja demokratiutvecklingen i Kina. Nu verkar utvecklingen gå åt fel håll, anser de och ger som exempel att svensk kritik mot Kina har mötts av hot om ekonomiska sanktioner från Kinas håll.

De påminner också om en liknande händelse i Linköping för några år sedan. Då hotade representanter från kinesiska ambassaden Linköping med ekonomiska sanktioner, om en pjäs som var kritisk mot Kina skulle sättas upp.

Motionärerna vill se ett tillfälligt stopp i engagemanget med Kina och Guangzhou och kräver också att kommunen offentligt stöttar utrikesminister Margot Wallström i hennes kritik mot att Gui Minhai har fängslats.