Den 25 september i år avslog socialnämnden i Linköping kvinnans ansökan om att få ett bidrag på 2 500 kronor. Kvinna uppgav att hon behövde bidraget för att kunna betala en skatteskuld i form av restskatt. Nämnden avslog ansökan.

Kvinnan valde att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Linköping. Hon förklarade att skatteskulden påverkar hennes ekonomi negativt. Enligt förvaltningsrätten har det dock inte framkommit några uppgifter som tyder på att kvinnan skulle drabbas av allvarliga sociala konsekvenser om skatteskulden inte betalas och avslår därför överklagandet.