Det var den 24 september i år som 55-åringen körde i 41 kilometer i timmen för fort på en väg där högsta tillåtna hastighet är 110 kilometer i timmen. Transportstyrelsen beslutade att återkalla kvinnans körkort under en period av tre månader.

55-åringen valde att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Linköping. Hon uppgav att hon är i stort behov av körkort eftersom hon söker jobb och ansåg att det borde räcka med en varning. Detta argument imponerade dock inte på förvaltningsrätten. Domstolen anser inte att det finns någon anledning att ändra Transportstyrelsens beslut.