Hela den före detta idrottsanläggningen ska så småningom innehålla en ny simhall och många hundra bostäder. Nu pågår arbetet med detaljplanen av den största delen och där har nu tiden kommit för samråd. Det är då alla grannar kan lämna synpunkter på byggplanerna.

Den här detaljplanen innehåller i förslaget just nu cirka 500 bostäder. Tanken är att hela området när det är klart ska kännas som en naturlig fortsättning på innerstaden. Det innebär bland annat att det ska bli kommersiella lokaler i bottenvåningen och att Snickaregatan förlängs in i området.

I det kvarter som vetter mot Lasarettsgatan finns en grundskola för 350 elever inplanerad.

Artikelbild

| Planen för större delen av Folkungavallen. Mitt i skissen syns den nya simhallen.

Parallellt med denna detaljplan pågår arbetet med detaljplanen för den nya simhallen. Den planen ligger lite före, men i praktiken kommer simhall och bostäder att byggas ungefär samtidigt.

– Men simhallen kommer bli färdig först, där ska det börja simmas år 2021. Sen kommer bostäderna och sen ska det bli en skola, säger Elias Aguirre (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Marken ägs av kommunen och vem som ska få bygga kommer att avgöras i markanvisningstävlingar – det betyder att kommunen utifrån ett poängsystem avgör vem som får köpa.

När det gäller Folkungavallen finns dock ett gammalt löfte att ta hänsyn till. När Vallastaden skulle byggas användes Folkungavallen som lockbete. De som köpte mark i Vallastaden har lovats förtur till att få köpa i det mer centrala läget på Folkungavallen.

Tanken på bostäder vid Folkungavallen har funnits sen 2001. Under hösten 2005 var debatten om idrottsarenans framtid som hetast. Centern hade då svängt från att vara motståndare till att vilja bygga bostäder. Dåvarande Folkpartiet krävde folkomröstning i frågan.

Någon folkomröstning blev det inte och i december 2005 fattade kommunfullmäktige i Linköping beslut om att Folkungavallen skulle förvandlas till bostadsområde. Majoriteten i kommunen bestod då av Socialdemokraterna och Centern.

För att planerna skulle kunna förverkligas krävdes dock först en ny friidrottsarena och en ny fotbollsarena. Dessa byggdes så småningom vid universitetet, respektive vid Kallerstad.

Under de år som gått sedan bostäder på Folkungavallen började diskuteras har planen på en ny simhall tillkommit. Den fanns inte med i den ursprungliga idén.

Fotnot: Enligt Michael Cocozza, ägare till byggföretaget Botrygg, fanns planerna på att bebygga Folkungavallen redan 1991.