Rebecka Hovenberg, gruppledare för Miljöpartiet i Linköping fick igenom sin motion "Aktiv effektpolitik" som fokuserar på att ett flexiblare elnät.

Om näten utnyttjas klokt kan energin fullt ut bli förnybar och då – i en framtid – behövs inte kärnkraft är tanken i motionen.

Riksdagsledamoten Rebecka Le Moine, Linköping, fick bifall på sin motion om att MP ska driva frågan att Sveaskog ska vara föregångare när det gäller hållbart skogsbruk och visa stor naturhänsyn genom att bland annat utveckla ett ekobaserat och hyggesfritt skogsbruk.

Artikelbild

| Med aktiv effekktpolitik kan behovet av kärnkraft helt försvinna, enligt Rebecka Hovenberg.

Ytterligare motioner med östgötska avsändare som togs upp på kongressen var bland annat frågan om att utreda förutsättningar för att införa så kallad basinkomst, och att införa riksfärdtjänst för funktionsnedsatta.