Den 49-årige Linköpingsbon döms nu till fyra månaders fängelse för vapenbrott men frias från anklagelserna om mordförsök eller dråp.

I Linköpings tingsrätt dömdes 49-åringen den 10 juni till fem års fängelse för dråpförsök. Domen överklagades till Göta Hovrätt, 49-åringen ville bli frikänd medan chefsåklagare Anna Carlsson Lundh ville få 49-åringen dömd för försök till mord, alternativt försök till dråp, förberedelse till mord eller dråp, misshandel eller olaga hot.

Den 49-årige mannen använde en revolver som var laddad med skott av fel kaliber. Han sköt den 35-årige mannen, som av polis och domstol pekas ut som ledare för den kriminella grupperingen Black Cobra, i magen. Mannen fick dock bara lindriga skador.

Linköpings tingsrätt ansåg att 49-åringen trots den felaktiga kalibern inte kunnat räkna med att skadorna skulle bli lindriga eller dödande och dömde honom för dråpförsök.

Göta Hovrätt däremot anser nu att 49-åringen var hotad av gängledaren och velat skrämma men inte skada honom. I sin dom skriver hovrätten: ”Trots att NN använt skjutvapen har hans handlande inte varit uppenbart oförsvarligt. NN har med andra ord handlat i nödvärn.”

Skottdramat ägde rum den 24 april i år utanför en restaurang i Skäggetorps centrum. Enligt gängledaren angrep 49-åringen honom oprovocerat. Enligt 49-åringen hade gängledaren uttalat hot mot honom och hans familj.