Balevasi, som av poliskällor pekats ut som en ledande gestalt inom det kriminella gänget Black Cobra, hotade fotografen i samband med en rättegång i Linköping i september.

Det var under en paus som han plötsligt gick fram till fotografen och sade: ”Jag har ju sagt åt dig att sluta filma, ska jag slå sönder din kamera eller?”.

Den erfarne journalisten upplevde situationen som hotfull och uttryckte efter rättegången:

”Det är ytterst sällan jag viker undan kameran och nu kände jag att han kom för nära”.

Mansour Balevasi har nekat till brott och uppgett att han bara varit irriterad och velat att fotografen skulle sluta att filma.

Vice chefsåklagare Eva Nemec Nordhs inställning till brottet har varit att straffvärdet bör bedömas som högre än om det hade varit en person som inte är journalist. Hotet skedde i samband med en arbetsutövning. Därför förespråkade hon ett kortare fängelsestraff. Resultatet blev 80 dagsböter, á 50 kr.

– Tingsrätten är i denna dom tydlig om att hot inte är acceptabelt. Dock hade jag gärna sett en hårdare skrivning om att hot mot journalister är ett hot i bredare mening, mot den allmänna åsiktsbildningen. Tänkvärt är också att dessa hot uttalades utanför rättssalen under en pågående rättegång, där både vittnen och brottsoffer verkade ha drabbats av punktvis minnesförlust, säger Correns chefredaktör Charlotta Friborg.