Händelsen inträffade på en nattklubb i Linköping den 30 april förra året. 20-åringen gick fram till en kvinna hon var bekant med sedan tidigare och bet henne i kinden. Linköpings tingsrätt dömde 20-åringen till villkorlig dom och 40 dagsböter på sammanlagt 2 000 kronor. 20-åringen, som nekar till brott, valde att överklaga domen till Göta hovrätt som dock gör samma bedömning som tingsrätten. Domen fastställs och 20-åringen ska betala 5 500 kronor i skadestånd till brottsoffret.