Området ligger i de norra delarna av Berg vid Stjärnorpsvägen/Sjöliden. Linköpings kommun äger ingen mark i området – idén om att bygga kommer från Boklok mark och exploatering AB.

De ansökte om planbesked redan sommaren 2015, men bromsades av att marken innehöll alunskiffer. Dessa hinder verkar nu vara undanröjda och Linköpings kommun konstaterar att idén om att bygga här stämmer med översiktsplanen för Ljungsbro och Berg.

Visserligen handlar det om åkermark som ska offras, men bostäder anses här vara ett väsentligt samhällsintresse. Det handlar om cirka 50 bostäder av blandad karaktär – både småhus och flerfamiljshus.

Artikelbild

Det första beslutet om att tillåta pröving av idén fattades av den förra politiska majoriteten i Linköpings stadshus (S,MP,L). Nu styr Alliansen (M,C,L,KD) men i just den här frågan råder enighet.

Muharrem Demirok (C) är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Det blir ett ganska bra tillskott av bostäder i Berg, jag skulle gissa på ett rekordintresse för de här bostäderna, säger han.

Varför?

Artikelbild

– Berg är ju ett oerhört populärt område och vi har ju inte byggt i den här volymen där på evigheters evigheter. Det är markboende och det är i ett område som inte fått någon tilldelning på väldigt länge, säger han.

Beslutet om att låta detaljplanen gå ut på samråd fattades av samhällsbyggnadsnämnden under onsdagen.