I slutet av år 2008 fick 67-åringen, som är från Linköping, ett besked via mejl att han hade vunnit 2 miljoner euro på ett spanskt lotteri. Trots att 67-åringen inte hade köpt någon lott betvivlade han inte att han verkligen vunnit en storvinst. När mannen svarade på mejlet började han snart avkrävas betalning för olika kontroll- och stämpelavgifter.

Till en början använde 67-åringen sina egna tillgångar för att betala avgifterna. Han lånade också pengar på banken. När denna möjlighet var uttömd började han låna pengar av vänner och bekanta med löften om att de skulle få 100 procents ränta. 18 personer lånade totalt ut närmare 2,5 miljoner kronor.

67-åringen förstod inte att han hade gått på en bluff och att mejlet om den spanska lotterivinsten var ett så kallat Nigeriabrev. Under rättegången i Linköpings tingsrätt uppgav mannen att lotterivinsten var sanning för honom men att han nu lutade sig mot polisens bedömning och hade lagt det hela bakom sig.

Tingsrätten anser att 67-åringen har gjort sig skyldig till grovt bedrägeri. Han hade i ett tidigt skede från flera håll fått reda på att lotterivinsten var en bluff. Han måste ha förstått att han inte skulle få några pengar, enligt domstolen. Rätten anser också att 67-åringen medvetet lämnade inkorrekta uppgifter för att förmå sina vänner att låna ut pengar.

Förutom att avtjäna ett fängelsestraff måste 67-åringen, som är ostraffad sedan tidigare, betala närmare 2,5 miljoner kronor i skadestånd.