Rättsfallet mellan Henrik Gustavsson och Byggnads har pågått i tio år.

Allt började med att Henriks byggföretag sattes i blockad av Byggnads år 2006. Tvisten handlade framför allt om att han inte ville betala den så kallade granskningsavgiften, som Byggnads tog ut för att granska att arbetsgivare betalade ut rätt lön. Avgiften uppgick till 1,5 procent av de anställdas lönesumma.

I samma veva fastställde Europadomstolen att granskningsavgifterna stred mot Europakonventionen. När blockaden väl hävdes hade Henrik Gustavsson redan tvingats avskeda alla anställda och en vecka senare sattes företaget i konkurs.

Henrik stämde Byggnads och i tio års tid har fallet valsat runt i olika rättsinstanser. För två år sedan beslutade en oenig Högsta domstol att ett fackförbund kan bli skadeståndsskyldigt för stridsåtgärder om dessa anses som ”kvalificerat otillbörliga”.

Därefter gick ärendet tillbaka till Stockholms tingsrätt och där tilldömdes Henrik Gustavsson ett skadestånd på 140 000 kronor.

Men nu river alltså hovrätten upp den domen. Hovrätten anser visserligen att "Byggnads stridsåtgärder har kränkt Henrik Gustavssons rätt till egendom och rätt till föreningsfrihet enligt Europakonventionen". Men hovrätten anser inte att Byggnads handlande varit "kvalificerat otillbörligt", vilket hade krävts för att fackförbundet skulle kunna bli skadeståndsskyldigt.

Henrik Gustavsson åläggs i stället att betala Byggnads rättegångskostnader på 2,7 miljoner kronor.

Fredrik Bergman på Centrum för rättvisa – som driver målet åt Henrik – säger att domen kommer att överklagas till Högsta domstolen.

– Hovrätten håller ju med tingsrätten om att Byggnads stridsåtgärder var olagliga. Ändå kommer man fram till att Byggnads slipper ansvar och att det är Henrik Gustavsson som ska betala 2,7 miljoner till Byggnads. Det resultatet tycker vi är orimligt, säger han.

Henrik själv ser fram emot en prövning i högsta instans.

– Att det ska kosta mig 2,7 miljoner kronor att få mina rättigheter kränkta och pröva det rättsligt, det är bisarrt, säger han.

Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare på Byggnads, betecknar domen som "en stor seger för alla som värnar den svenska modellen och en rejäl förlust för de som vill förstöra den".

– Hovrättens dom innebär att frågan om stridsåtgärders lovlighet ska prövas och avgöras inom det arbetsrättsliga systemet, säger han i ett pressmeddelande.