Region Östergötland brister i ansvaret när det gäller Naturbruksgymnasiet som består av Vretagymnasiet utanför Linköping och Himmelstalundsgymnasiet i Norrköping. Det konstaterar Skolinspektionen efter en tillsyn.

Enligt Skolinspektionen har elever på Vretaskolan uppgett att de känner sig kränkta när personal på skolan utför slumpvisa alkoholmätningar under och efter skoltid på i anslutning till skolans internat.

Enligt skolans boenderegler är alkoholtesterna frivilliga eller ska göras när vårdnadshavare gett sin tillåtelse. Men elever har uppgett att de utsätts för påtryckningar och riskerar vräkning om de inte går med på att göra utandningsprov.

Artikelbild

I vissa fall ska personal ha satt lappar på dörren med information om att eleverna kommer testas när de kommer tillbaka från en fest och ibland har vaktbolag baknat på dörren för att ta alkoholtest.

– Vi gör det när befogat, säger Elisabeth Bringer Hallberg, rektor på Vretagymnasiet.

Hon har i ett svar framfört att det som eleverna har uppgett inte stämmer och att alkoholtest i samband med undervisning handlar om utandningsprov som görs i samband med start av av fordon och lantbruksmaskiner.

Skolinspektionen har krävt ett svar före 2 oktober som ska ange hur skolan ska säkerställa att alkoholtesterna är frivilliga.

– De säger inte att vi inte får alkotesta, det trodde jag de skulle göra. Vi ska säkerställa att de är frivilliga. Och det måste vi hitta en rutin för, säger Elisabeth Bringer Hallberg.