Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, är en myndighet utan några myndighetsuppgifter. Uppdraget är istället att utreda, utveckla och forska på transport och trafikfrågor. Med självkörande fordon, som snart kan vara vardag, och en omställning till ett fossilfritt samhälle har nytillträdde generaldirektören Tomas Svensson schemat fulltecknat.

– Väldigt mycket händer just nu. Men när det gäller transportsektorn så vill jag, som ändå varit med ett tag, hävda att det händer väldigt mycket hela tiden. Transportsektorn står ständigt inför väldigt stora utmaningar.

Framtiden handlar inte bara om elbilar och självkörande fordon. Det handlar också om en ny digital infrastruktur för hur all den data som är möjlig att samla in också ska kunna komma till verklig nytta. Och mycket av det handlar om standarder. Inte bara för Sverige, utan internationellt.

Artikelbild

| Forskaren. Tomas Svensson nytillträdd generaldirektör för VTI.

– Standardiseringsfrågan är jättestor. Det måste ske i ett internationellt samarbete. Man vill ju inte att motorn i elbilen slår full back när bilen kör över en landsgräns, säger generaldirektören och skrattar, men inte utan ett visst allvar bakom.

– Det gäller att inte springa iväg och gör tekniksatsningar och teknikval som inom en relativt snar framtid inte passar med de standarder som utvecklas. Då får man börja om från början, och det är inte tillräckligt uppmärksammat kan jag tycka.

I grunden är Tomas Svensson från Sturefors nationalekonom. Efter att ha varvat undervisning, forskarutbildning och forskning i tolv år bestämde han sig för att satsa på transportforskningen. Med en färsk doktorsexamen i handen gick han från universitetet tvärs över gatan till VTI.

– Jag brukar säga att jag suttit i nästan alla hus här uppe som tillhör universitetet eller VTI.

Artikelbild

Sedan Tomas Svensson började på VTI har han hunnit med att vara forskare, enhetschef, forskningsdirektör och ställföreträdande generaldirektör.

Att gå från forskning till en roll som närmar sig politiken tycker han själv känns helt naturligt.

– Min forskning har ofta handlat om relationerna mellan transportpolitik, planering och ekonomi. Hur systemen hänger ihop har alltid varit ett stort intresse. Därför har jag också varit inblandad i forskning som handlar om transportpolitiken och vilka utfall den kan ge.

2030 finns en målsättning att ha en helt fossiloberoende fordonsflotta i Sverige.

– Det finns väldigt starka krav på att förändra transportsystemet. Vi bygger tätare städer och utifrån vissa mätvärden kan man hävda att Sverige har den snabbaste urbaniseringen i Europa. Då klarar vi inte av transportbehoven. Vi måste effektivisera och använda ytorna på ett bättre sätt.

En del av lösningen tros vara självkörande bilar. Tysta självkörande elfordon kan sköta transporter nattetid och på så sätt minska trafiken dagtid. Men självkörande bilar kan också göra trafiken ännu tätare.

– Att stå i en bilkö blir inte så katastrofalt tidsmässigt när man kan jobba eller göra något annat. Då blir plötsligt inte köandet lika avskräckande vilket gör att fler kan välja att ta bilen, menar Tomas Svensson.

Hur framtiden än ser ut så tror Tomas Svensson inte att det går tvinga någon att välja bort bilen.

– Jag tror inte man kan inte tvinga någon att ändra ett transportmedelsval – om det inte finns fungerande alternativ. Infrastrukturen ser ju ut som den gör. Du bor här och jobbar där, hela det pusslet måste funka. VI måste vrida och vända på det så att vi får fram fungerande alternativ. Det går inte vänta på de utopiska lösningarna, vi måste också ta tag i de kortsiktiga problemen som vi har här och nu.