Sedan årsskiftet har Tomas Svensson varit tillförordnad generaldirektör för VTi. Nu har Regeringen utsett honom att efterträda VTI:s förre generaldirektör Jonas Bjelfvenstam.

VTI är en myndighet som har till huvuduppgift att bedriva forskning och utveckling rörande infrastruktur, trafik och transporter. Tomas Svensson har en lång bakgrund inom transportforskning. Han inledde sin forskarkarriär på Linköpings universitet och övergick sedan till VTI, där han arbetat som forskare, enhetschef, forskningsdirektör och ställföreträdande generaldirektör.

– Transportsektorn står inför många utmaningar i form av automatisering, digitalisering och klimatomställning som kräver nya lösningar. Jag är glad att Tomas Svensson, med sin forskarbakgrund och gedigna kunskap om VTI, nu blir generaldirektör för VTI, säger Anna Johansson, infrastrukturminister i ett pressmeddelande.

Artikelbild

| Generaldirektör. Tomas Svensson har en lång bakgrund inom transportforskning. Han inledde sin forskarkarriär på Linköpings universitet och övergick sedan till VTI, där han arbetat som forskare, enhetschef, forskningsdirektör och ställföreträdande generaldirektör.

Tomas Svenson håller med Anna Johansson, men ser också fram emot att titta mer på alternativen till bilen.

– Jag ser fram emot att utveckla cykelforskningen och framtidens kollektivtrafik.

Linköping är en cykelstad. Hur tar du dig till jobbet?

– Haha, jag bor inne i stan, så jag cyklar faktiskt.