För drygt en månad sedan inledde Ekobrottsmyndigheten en utredning där de misstänkte att Henrik Ljungcrantz läckt kurspåverkande information om företaget.

Bolaget är noterat på börsen och aktieägarna består företrädesvis av privatpersoner. Misstanken gällde att Henrik Ljungcrantz berättat för någon om något som skulle kunnat påverka aktiekursen.

Misstanken riktades mot Henrik Ljungcrantz personligen, men under förra veckan fick han ett brev från Ekobrottsmyndigheten som meddelade att misstankarna inte längre fanns kvar och att utredning lagts ner.

– Jag har varit Kina och jag öppnade brevet i söndags, säger Henrik Ljungcrantz.

Vet du varför de fattade misstankar?

– Jag kan bara spekulera. Jag tror att det är antingen en bank eller Finansinspektionen som sett något som de tyckt att de haft rapporteringsplikt om. Jag får aldrig veta vad som hände, det är ju först om det gått vidare till åtal som jag hade fått veta detaljerna, säger han.

Ekobrottsmyndigheten bedriver egentligen sin undersökning under sekretess, men eftersom bolaget är börsnoterat måste de följa börsens regler. Dessa säger att misstankar av det här slaget måste kommuniceras mot marknaden.

Impact Coatings styrelseordförande, Lars-Erik Nordell, konstaterar att kontrollsystemet verkar fungera.

– Det är bra att myndigheterna är känsliga, men samtidigt är det viktigt för oss att veta vad det är som får myndigheten att gå så pass långt att man delger någon misstanke. Men jag tror aldrig att vi kommer att få veta vad det var, jag tror att de är försiktiga med att berätta sådan information, säger Lars-Erik Nordell.

Hur har utredningen påverkat Impact Coatings?

– Vi är i en fas där allt fokus behövs för att göra affärer och bygga en organisation och det är klart att här påverkar, det blir en viss stagnation. Det som är bra är att utredningen gått fort, jag fick höra att det snabbaste hittills var sju veckor och det här gick på en dryg månad. Det tolkar jag som att man väldigt tidigt insåg att det inte fanns någon substans i misstankarna, säger Lars-Erik Nordell.

Henrik Ljungcrantz var tilltänkt som vd, den processen tog en paus under tiden som utredningen pågick. Om han nu återigen är aktuell för vd-posten återstår att se.

– Vi har vårt nästa ordinarie sammanträde den 19 april och då fattar vi det beslutet, säger Lars-Erik Nordell.

Här kan du läsa artikeln om när misstanken uppstod.