Han hyllar ordspråket ”Bättre fly än illa fäkta” men lär ändå för säkerhets skull anställda, inom exempelvis vård och omsorg, en mild form av självförsvar som ska avvärja och inte skada.

– Men det viktigaste i min utbildning är att förebygga innan problemet inträffar och bidra till att skapa arbetsplatser där man inte ska tvingas använda våld.

Fyra steg

Artikelbild

| Anders Bergström lär ut försvarsteknik

Anders Bergströms företag heter Abata och sedan 1993 utbildar han anställda inom flera sektorer med en fyrstegsmodell:

Förebygga innan hotet uppstår.

– Se vilka faktorer som påverkar att man har en trygg arbetsplats och känner sig mentalt förberedd. Exempelvis att lära sig att observera omgivningen och se om något är på gång som kräver att du agerar.

Undvika när hotet uppstått.

– Helt enkelt konflikthantering, bland annat att lära sig att använda kommunikation och kroppsspråk i en situation.

Avvärja när hotet genomförs.

– Praktiskt självförsvar för att kunna ta sig loss och bort. Eller att hjälpa någon anställd eller patient som är fysiskt utsatt.

Omhänderta efter en situation.

– Det handlar om stödet från arbetskamrater och arbetsledning. Men också att ställa till rätta och återskapa en fungerande relation eftersom du oftast möter personen igen på ditt jobb.

Hur har verksamheten utvecklats under åren?

– I början handlade kurserna mer om att avvärja våld men med tiden allt mer om förebyggande arbete. Där är det viktigt att arbeta på kursdeltagarnas arbetsplatser för att komma så nära verkligheten som möjligt, förklarar Anders Bergström.

Hur stor del av en flerdagarskurs ägnas åt självförsvar?

– Ungefär 40 procent och då bråkar vi med varandra, säger han med ett leende och visar mig hur man lätt avvärjer ett strypgrepp.

Anders Bergström understryker att man inte bara kan lita på en enda metod eller utbildning, utan att man måste ha en levande diskussion om situationen på arbetsplatsen.

– Det faller både på arbetsgivaren och arbetstagaren att upprätthålla rutinerna. När man är på jobbet är det också viktigt att vara ”här och nu”. Man måste hela tiden vara medveten om vad som kan hända och jobba utifrån den förutsättningen, säger Bergström.

Nödvärnet

Att känna sig trygg på jobbet är ett nyckelbegrepp i hans arbete. Då handlar det om arbetsplatsens klimat, kamratskap, fungerande rutiner, stöttande arbetsledning och en bra fysisk miljö.

– Det kan handla om en så enkel sak som att det är bättre att få en lätt blomkruka av plast kastad i huvudet än en tung av porslin. På många arbetsplatser har man också möblerat om efter kursen.

Så kommer vi in på nödvärnslagen som ger medborgaren rätt att försvara sig själv. I tre lägen enligt Anders Bergström:

– Om det finns en risk att någon ska skada dig, för att hjälpa andra som är utsatta för våld eller för att stoppa ett självdestruktivt beteende.

Vad får jag mer göra enligt lagen?

– Du får hålla fast en människa i en nödvärnssituation, men inte som en del i en behandling på exempelvis ett vårdhem. För mig är det viktiga att lära ut hur man håller fast en person utan att skada honom eller henne, konstaterar Anders Bergström.