En snabb google-sökning och sedan hade Arne Thorfinn adress till både Vita huset och Kreml. Igår postade han breven, där han förklarar varför frågan om kärnvapen måste upp för diskussion under Trumps och Putins möte i Helsingfors om en knapp vecka.

– Kärnvapen har hamnat i skymundan på sistone, bakom utspel om tullar och andra bråk, säger Arne Thorfinn över telefon. Jag vill att de ska ta det här gyllene tillfället och komma överrens om en avrustning.

Arne Thorfinn bor sedan drygt ett år tillbaka i Linköping. Han har under många år varit engagerad i grästrotsorganisationen Läkare mot kärnvapen.

– Vi förstod helt enkelt att ett krig med kärnvapen inte går att vinna, säger Arne. Utifrån vår medicinska expertis så ser vi att det inte finns resurser nog att ta hand om skadade vid en attack med kärnvapen.

Att breven kommer att ha någon större effekt på världsledarna tror inte Arne Thorfinn.

– De fastnar säkert i någon säkerhetsspärr, säger Arne Thorfinn. Samtidigt hade den här typen av gräsrotsengagemang stor betydelse under 1980- och 1990-talet. Det är viktigt att frågan om kärnvapen kommer upp på agendan, vad jag vet har den inte diskuterats sedan 2011.

– Retoriken idag påminner mycket om kalla kriget, fortsätter han. Medan Trump inte uttrycker någon vilja att minska USA:s tillgång till kärnvapen, menar Putin att amerikanska kärnvapen utgör ett hot mot Ryssland och att de därför måste rusta.