Take Aanstoot är inte ensam om sitt motstånd mot hjälmtvång. Europeiska cyklistförbundet ECF, en sammanslutning av cyklistorganisationer i 38 länder, har tagit ställning mot både hjälmlagar och hjälmkampanjer.

Aanstoots resonemang bygger på att det viktigaste är att få så många som möjligt att cykla. Det minskar risken för bland annat hjärt-kärlsjukdomar, vilket räddar fler liv än vad hjälmarna gör.

– På de ställen där det införts krav på cykelhjälm har cyklingen gått ner. Det handlar inte bara om frisyrer och att det känns besvärligt. Hjälmarna gör också att cyklingen upplevs som något farligt och då väljer många ett annat transportsätt, säger Take Aanstoot.

Artikelbild

| "Ju fler som cyklar, desto säkrare blir det att cykla. Hjälmkrav leder till att färre cyklar", menar Take Aanstoot.

Det bästa sättet att göra cyklingen säkrare är att få fler att cykla, menar han.

– När det blir fler som cyklar får cykeln en annan plats i trafiken. Det ställs mer krav på bättre och säkrare infrastruktur. Ökad cykling skyddar också en annan grupp, nämligen fotgängare. Att krocka med en cyklist ger sällan lika allvarliga skador som att bli påkörd av en bil.

Enligt ECF är Nederländerna och Danmark världens säkraste cykelländer, trots att bara 0,1 respektive 3 procent av cyklisterna bär hjälm.

– Hjälmen kan inbädda cyklister i en falsk trygghet. Samtidigt upplever bilisterna cyklister med hjälm som mer skyddade och tar mindre hänsyn till dem i trafiken, säger Take.

Själv cyklar Take Aanstoot dagligen – och han använder aldrig hjälm. Han menar att det finns en övertro på cykelhjälmar.

– Visst kan de skydda i en del olyckor och var och en väljer själv. Men en frigolithjälm skyddar inte så mycket som folk tror. Och är det någonstans man borde ha hjälm är det snarare i badrummet – det är där som de flesta skallskadorna inträffar.

Den som på allvar vill minska riskerna för cyklister bör sikta in sig på infrastrukturen, inte på att cyklister ska skydda sig själva, menar Take Aanstoot. Det handlar om att bygga bra cykelbanor, separerade från både bilar och fotgängare.

– Att det är svårt att få till en bra cykelväg längs Drottninggatan i Linköping har jag en viss förståelse för. Men att göra en dålig och för smal cykelväg mellan Lambohov och universitetet är bisarrt.

Take menar att biltrafiken fortfarande är prioriterad på många sätt.

– På en cykelbana kan det finnas stolpar, papperskorgar, staket och byggställningar som man inte ser i mörkret. Sådant skulle aldrig accepteras bland bilisterna.