Det började med ett litet tittskåp på Stora Badstugatan som är en av Linköpings äldsta gator.

Idén föddes hos Carl-Fredrik Grönhagen som tycker att det är viktigt att lyfta fram stadens historik och göra den tillgänglig för invånare och besökare.

– Mitt hjärta brinner för att göra Linköping till en vackrare stad än vad den redan är. Det handlar om att ta hand om och förädla de tillgångar som finns och de är väldigt många, säger 44-åringen som tillsammans med sin familj lämnade Kristianstad 2013 för att bosätta sig i Linköping.

Artikelbild

| Den vita delen av gavelfasaden på Stora Badstugatan 6 kommer att färgsättas av konstnären Maria bajt med start i oktober.

Här väntade delägareskap och vd-tjänsten i Mannersons Fastighets AB som hans morfar, Sven Mannerson, en gång grundade.

Efter bara några år har Grönhagen byggt upp en relation med Linköping som, det förstår man efter en halvtimma med den nästan ständigt leende mannen, består av stora delar kärlek och omtanke.

– Det måste vara målet, att göra Linköping vackrare, attraktivare och mer konkurrenskraftigt. Folk ska välja att bo här framför andra städer av ungefär samma storlek, som Örebro och Jönköping.

Mannersons bestånd består av cirka 50 fastigheter i Linköpings och Motalas centrala delar, med omkring 800 lägenheter och 100 kontor och kommersiella lokaler.

Företaget är på gång med lägenheter i Stockholm och Norrköping, men det är i Linköping man vill växa som mest.

– Det är här vi har vår bas och möjligheterna i stan är fantastiskt, menar Carl-Fredrik som grämer sig över att Mannersons inte finns med på ett hörn i Vallastaden.

– Vi kom in lite försent där, tyvärr. Det hade varit väldigt spännande att vara en av byggarna där, men det finns andra platser. Vi har en kanal genom stan där de omkringliggande områdena har en enorm potential.

Carl-Fredrik pekar ut Stångåfältet, i riktning mot Stångåns inlopp från Roxen, som en framtida oas för bostäder och allmän service.

– Här vill vi gärna vara med när det blir dags att trycka på startknappen. Men vi är intresserade på ett bredare plan och är villiga att köpa flera byggrätter av kommunen.

Att slå upp bostadshus rakt upp och ned, utan tanke på miljö och social service, är inget som tilltalar Mannersons vd.

– En hyresgäst ska känna sig trygg och bekväm i sitt boende. Vi pratar om att vara delaktig. Det är ett viktigt värdeord för oss.

Som ett led i att förfina innerstaden med konstverk har Mannersons beviljats bygglov för att uppföra en målning på gavelfasaden till nybyggda fastigheten på Stora Badstugatan 6 (där tittskåpet finns).

Carl-Fredrik Grönhagen har här engagerat konstnären Maria Bajt som har sin bas i Berlin.

Arbetet kommer att påbörjas i oktober och projektet omfattar i stort sett hela fasaden som är cirka 15 meter hög och 6 meter bred.

– Maria har varit här och bekantat sig med platsen och kommer att ges ett stort mått av frihet när det gäller utformningen. Givetvis ska vi lyssna med de närmaste grannarna vad de tycker. Det måste till exempel finnas ett samspel med den fina innegården mot Babettes. Samtidigt är det viktigt att inte inkräkta på konstnärens integritet, menar Grönhagen.