Under hösten har Arbetsförmedlingen intervjuat 703 arbetsgivare i samtliga branscher i Östergötland. Svaren har sedan sammanställts i en prognos för länets arbetsmarknad. Arbetsmarknadsanalytikern Håkan Lindell pekar på grafen som illustrerar antalet sysselsatta i länet över de tio senaste åren.

– Vi började i botten för tio år sedan, med finanskrisen. Men för varje tvåårsperiod har det vuxit rejält. Nu tror vi på 6500 nya arbetstillfällen 2019.

Som vi redan har skrivit om finns det en stor arbetskraftsefterfrågan i nästan alla branscher. Enligt prognosen är det planerade bygget av Ostlänken en stor anledning till varför byggföretagen behöver nyanställa. Lärare, poliser, kockar och butiksbiträden saknas i respektive verksamhetsområde. Men det är hos transportbolagen den största luckan behöver fyllas.

Artikelbild

| Håkan Lindell är entusiastisk över årets prognos.

– Där är det störst problem att hitta folk numera. Det är en bransch som drar stor nytta av det går så bra för industrin. Transport påstår att de behöver 50 000 lastbilsförare till 2025 över hela riket. Det är hårdare krav och man måste ha behörighet till att köra lastbil och ett yrkeskompetensbevis, berättar Lindell.

Att det finns så många arbeten i förhållande till antalet arbetslösa, 17 400 stycken, beror på den utbredda kompetensbristen. Den största utmaningen är att ge nyanlända och personer som inte gått ut gymnasiet den kompetensen som krävs för att få ett arbete.

– Vi har nästan 7 000 som saknar gymnasieutbildning. Det krävs utbildningsinsatser. Det kommer under lång framtid vara viktigt att de blir etablerade på arbetsmarknaden, säger Lindell.

Inger Schroeder, arbetsförmedlingschef östra Östergötland, menar att det är yrkesutbildningar som är den smidigaste vägen till ett arbete idag. – För att ta del av de jobb som finns, för det finns jobb, måste man fundera på om man inte borde plugga.

Länets totala arbetslöshet ligger idag på 7,9 procent. Norrköping är den enda kommunen som har ett tvåsiffrigt procentantal – 10,9 procent. Linköping har en motsvarande siffra på 5,9 procent. Valdemarsvik och Vadstena är kommuner som på grund av sin höga medelålder har extra svårt att hitta arbetskraft.

–  Vadstena är en kulturell kommun som är populär att flytta till de sista arbetsåren. När vi pratar med kommunen frågar vi "Vad vill vi göra extra för Vadstena?". De har låg arbetslöshet men det gäller att hitta rätt kompetensförsörjning, säger Pernilla Sandell, arbetsförmedlingschef mellersta Östergötland.