Linköpings kommun planerar cykellänkar till Ryd, Skäggetorp, Tornby, Ekängen, Tallboda, Hjulsbro, Ullstämma, Mjärdevi och Malmslätt.

Det handlar om 5 meter breda gång- och cykelvägar som ska göra det attraktivt att cykelpendla i Linköping. Kurvor rätas ut, sikten förbättras och i gatukorsningar får cyklister och fotgängare företräde.

Först ut är cykelvägen till Ryd som ska vara klar den sista november i år. Skanska bygger från Ryd till slutet av Hjälmgatan, och från Abisko ner till biblioteket är det Peab som tar vid.

Artikelbild

– Här vid Abisko ska Rydslänken och Skäggetorpslänken möta varandra. Skäggetorpslänken ska ut på upphandling nu och vara färdigbyggd i november 2019, berättar kommunens projektledare Elna Hammarström.

Tunneln och cykelvägarna väster om Abisko har varit avstängda i några veckor. På onsdagen stängdes även cykelvägarna vid Västra vägen och Hunnebergsgatan av. Cyklister hänvisas till bland annat Västanågatan och Vasavägen.

– Det handlar om säkerhet. Vi måste ha ett visst avstånd till maskinerna som arbetar, säger Peabs platschef Gustav Stiernlund.

Förutom arbetet med gång- och cykelvägarna byggs en mötesplats vid rondellen.

Artikelbild

| Linköpings kommun planerar cykellänkar till Ryd, Skäggetorp, Tornby, Ekängen, Tallboda, Hjulsbro, Ullstämma, Mjärdevi och Malmslätt.

– Det ska bli en grön oas, med sittmöbler och en cykelpump, berättar Elna Hammarström.

Arbetet vid mötesplatsen måste utföras med försiktighet. Här, utanför de dåvarande tullarna, låg nämligen en pestkyrkogård på 1700-talet. Därför arbetar en arkeolog sida vid sida med byggjobbarna från Peab.