Projektet med minnesekar bottnar i en motion från RebeckaHovenberg (MP). Motionen lämnades in och bifölls redan 2011 men har blivit verklighet först nu.

– Vi har inventerat lämpliga platser och det går att plantera sin ek i de allra flesta stadsdelar eller i något av naturreservaten, berättar kommunekolog Anders Jörneskog.

För 2 000 kronor får man en 2,5 meter hög ek, en minnesplakett på en stolpe bredvid samt ett diplom. Kommunen åtar sig sedan att sköta eken som ett så kallat evighetsträd.

Artikelbild

| På sikt kan minnesekarna bli så pampiga som den bakom kommunekolog Anders Jörneskog.

– Vi tänker att det kan bli en present vid till exempel dop och vigslar. Något som inte konsumeras och försvinner utan som med lite tur kan stå i många hundra år, säger Jörneskog.

Linköping profileras som "ekarnas stad" och har över 800 hektar med värdefulla ekmiljöer. Kommunen planterar minst 100 ekar varje år för att det ska ske en föryngring och förhoppningen är nu att allmänheten ska hjälpa till genom att köpa minnesekar.

– Själva planteringen kommer att ske på hösten – det är bäst för ekarna – och då kan de som köpt eller fått en ek närvara.