Med start den 3 april kommer Tekniska verken att gräva ner nya drickvattensledningar utmed Nya Tanneforsvägen, mellan Gamla Tanneforsvägen och Klövergatan. Ledningarna behövs till nybyggnationer i området.

Under arbetet, som beräknas pågå fram till början av juni, kommer framkomligheten på Nya Tanneforsvägen att vara begränsad. Trafiken stängs inte av helt, men ett av körfälten kommer att stängas av. Tekniska verken varnar för att det kan uppstå köbildning. I anslutning till Scandic kommer en tillfällig infart att byggas så att besökare kan nå hotellets parkering.

Under arbetsgång kommer det att vara möjligt att gå och cykla på Nya Tanneforsvägen.

Artikelbild

| Grävarbeten. Tekniska verken planerar att gräva ned dricksvattenledningar utmed Nya Tanneforsvägen.

Redan i mars, med start vecka 12, kommer det kommunägda bolaget även att utföra grävarbeten för att förbättra fjärrvärmenätet på Nya Tanneforsvägen (se faktaruta för mer detaljer).