– Under de senaste åren har det kommit 160 000 nya människor till vårt land. Ytterst få av dem har hamnat i byggbranschen. Det är omöjligt att flera av dem inte har något yrke inom byggbranschen och att nästan ingen av dem är intresserad. Arbetsförmedlingen gör inte sitt jobb. Vi ska inte bara ersätta de tusentals som pensionerar sig utan behöver ytterligare 40 000 för att fortsätta bygga Sverige, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef i Sveriges Byggindustrier, BI, som organiserar arbetsgivare.

Vallastaden 2017 var en passande plats för fackförbundet Byggnads och BI att fördjupa sig i branschens problem, men också att peka på framgångar samt de kommande utmaningarna. Representanter för båda sidor var eniga om det finns mycket i det nya Byggavtalet 2017 som är bra och som inte utnyttjas.

– Det finns flera nya vägar in i branschen. En är att alla arbetslösa, oavsett vad de har gjort tidigare, kan prova ett byggyrke under sex till tolv månader och om det uppstår tycke får folk utbildning och jobb. Men det verkar som om den möjligheten inte alls har fått något genomslag, säger Johan Lindholm, ordförande i Byggnads.

Artikelbild

| De bygger Sverige. Magnus Cato, Byggnads Öst, Johan Lindholm, Byggnads, Mats Åkerlind, BI och Robert Ohlsson, Peab.

Båda parter är angelägna om att bevara den svenska modellen, men samtidigt besvikna på Arbetsförmedlingens insats. Kollektivavtal bidrar till ordning och reda inom byggbranschen vilket i sin tur kan öka intresset hos flera.

– Alla vill ha ordning och reda och enligt det nya byggavtalet kan facket få information om vilka företag som utför arbete på en byggplats. Från och med 1 oktober ska det vara omöjligt att upphandla nya byggprojekt där utländsk arbetskraft får lägre lön än svensk arbetskraft. Men vi vill inte att politiker styr och lagstiftar saker inom byggbranschen, utan att parterna på marknaden pratar och utvecklar kollektivavtal, säger Johan Lindholm.

Han syftar på ett förslag om att nyanställda inom byggbranschen får 70 procent av ordinarie lön. Mats Åkerlind är inte heller förtjust i politikernas försök att lagstifta.

– Det är bättre att satsa på kollektivavtal som ska vara bra för båda parter och som kan justeras om något inte fungerar. När en sak lagstiftas är det svårt att ändra den, säger Mats Åkelind.