För tolv år sedan byggde Byggvesta den första etappen av området Colonia, mellan Malmslättsvägen och universitetet. Då var det främst små enrummare som gällde, sammanlagt 364 stycken.

Resten av bolagets mark var då inte möjlig att bygga på. En del av fastigheten låg för nära hästarna på Valla gård för att klara den tidens allergiregler. En annan del ansågs för bullerstörd av Malmslättsvägen och Vallarondellen.

Numera är både allergiregler och bullerregler ändrade, och Byggvesta planerar att bygga sju hus norr och söder om de befintliga.

Artikelbild

| När Colonia är färdigutbyggt räknar Byggvesta med att 1 200–1 300 personer bor här. I bottenvåningen planeras för restaurang, gym och livsmedelsaffär.

– Vi hoppas att byggloven blir klara så att vi kan sätta spaden i marken före årsskiftet. I så fall kan det bli inflyttning etappvis från januari 2021 och ett halvår framåt, säger projektledare Carl Johan Casserberg.

De flesta av lägenheterna blir vad Byggvesta kallar "kompislägenheter", små trerummare på runt 43 kvadratmeter.

– Man bor med en kompis och har varsitt sovrum där man kan låsa om sig, med säng och skrivbord. Sedan delar man på kök, vardagsrum och badrum. Vi har byggt sådana i Flemingsberg och de blev populära, säger Casserberg.

Kompislägenheterna byggs i fem loftgångshus på 3–5 våningar. Dessutom uppförs två punkthus på 7–8 våningar, med restaurang, gym och mataffär i bottenvåningen. I punkthusen blir det 90 lite större lägenheter, tänkta för forskarfamiljer och studenter med barn.

Artikelbild

| Studentområdet Colonia från 2006 byggs ut. Närmast koloniområdet blir det en parkeringsplats och en skyddande häck.

Lägenheterna ska byggas med hjälp av det statliga investeringsstödet för studentbostäder. Det innebär att Byggvesta förbinder sig till en maxhyra på 1 450 kronor per kvadratmeter och år.

Kommunalrådet Elias Aguirre (S) är väldigt glad över Byggvestas byggplaner.

Artikelbild

| Byggvesta hoppas på byggstart före årsskiftet och inflyttning första halvåret 2021.

– Är det någonting staden behöver så är det fler studentbostäder. Det är jättebra att det är fler aktörer än kommunen som är med och hjälper till, säger han.

Bostadsbristen för studenter har lindrats något på senare år, men enligt Aguirre är behovet fortfarande stort.

Artikelbild

| Studentområdet Colonia ligger vid Studievägen, mellan Valla koloniområde och universitetet.

– Vi hör av mäklare att många studenter känner behov av att köpa en bostad. Om vi vill att alla ska ha möjlighet att studera – inte bara de med bra ekonomi – måste vi bygga fler studentlägenheter.

Byggvesta grundades i Linköping 1951 av byggnadsingenjör Åke Eriksson, men har numera sitt huvudkontor i Stockholm. Lägenheterna vid universitetet kommer att byggas av norska Betonmast och det är Winell & Jern som ritat husen.