Botrygg är det företag som bygger mest i Övre Vasastaden, sammanlagt 585 av områdets drygt 1 200 nya lägenheter. De flesta av Botryggs bostäder är färdiga och inflyttade. Det sista kvarteret, med 77 bostadsrätter och 88 hyresrätter, ska stå klart till sommaren 2019.

– Vi börjar förmedla lägenheterna om någon månad. Det finns en kö till dem, säger Botryggs vd Adam Cocozza.

Förutom lägenheter är det nu klart att en privat vårdcentral ska flytta in lokalerna, i två plan med fönster ut mot Nordengatan och Industrigatan.

Artikelbild

| Hit men inte längre. Botryggs kvarter är det sista som byggs i den här änden av Övre Vasastaden. Längre västerut, mot Bergsrondellen, finns ännu ingen ny detaljplan för bostäder.

– Det tycker vi är väldigt positivt för området. Dels så saknas det en vårdcentral i området, dels kan det ge bra kundflöden för övriga verksamheter utmed Industrigatan, säger Cocozza.

LÄS OCKSÅ: Kommunen stoppar Cocozzas planer

LÄS OCKSÅ: Vasastaden växer så det knakar

Bredvid vårdcentralen finns en lokal som ännu är outhyrd. Ett apotek står högst på Adam Cocozzas önskelista.

Artikelbild

| "Väldigt positivt", säger Botryggs vd Adam Cocozza om planerna på en vårdcentral.

– Det skulle utöka den befintliga servicen och bidra till att det här blir en välfungerande stadsdel.

Efter sommaren är det färdigbyggt för Botrygg i Övre Vasastaden – för den här gången. Företaget har fler tomter bort mot Bergsrondellen och vill fortsätta bygga, men kommunen har hittills sagt nej. Motivet är att det ännu är alltför oklart hur Ostlänken ska dras genom stan.

– Vi och alla andra byggherrar som äger fastigheterna här vill dra igång den detaljplanen. Det är hög tid. Vi får väl se hur den nya nämnden formerar sig nu efter valet, och vad det blir för ny inriktning, säger Adam Cocozza.