Den nya ska enligt de första skisserna ligga vid Blåsvädret i Ljungsbro med utfart mot Blåsvädersgatan. Än så länge finns endast en ansökan om planbesked, det är det första steget i processen att göra en ny detaljplan så en station lär dröja flera år.

– Den station som finns i dag är byggd som en industribrandkår för fabriken och den bemannades då också av personal från fabriken, men Ljungsbro och Berg har växt och brandbilarna har växt så vi behöver större garage. Dessutom lämnar arbetsmiljön en del att önska och stationen ligger inte speciellt centralt, den ligger snarare i utkanten, säger Ulf Lago, förbundsdirektör för RTÖG (Räddningstjänsten Östra Götaland).

Den gamla brandstationen ägs fortfarande av Cloetta Sverige AB även om det är länge sedan som företaget släppte ansvaret för brandbekämpningen. Övriga stationer som RTÖG har inom Linköpings kommungräns ägs av det kommunala bolaget Lejonfastigheter och sannolikt blir det därför Lejonfastigheter som så småningom kommer att bygga den nya stationen.

Artikelbild

| Nuvarande brandstationen i Ljungsbro

– När den än kommer så är den efterlängtad, men jag vågar inte gissa när den blir byggd, säger Ulf Lago.

Stationen i Ljungsbro är en av fyra deltidsstationer inom Linköpings kommun. Övriga tre är Vikingstad, Ulrika och Bestorp. De två senare har redan fått moderna lokaler. Ulrikas blev visserligen kraftigt försenad, men är nu klar. Bestorp fick ny station redan år 2009.