En skatepark i Ljungsbro har diskuterats under några år och under förra året gjordes en utredning kring var den skulle kunna byggas.

Tre olika platser har undersökts och nu har slutligen tjänstemännen valt att föreslå en plats mellan Myravägen och Göta kanal.

Om politikerna fattar beslutet på onsdag så ska projekteringen av en allaktivitetspark inledas. I den processen ingår samråd med invånarna i Ljungsbro.

Artikelbild

| Idrottsplats Myntvägen Ljungsbro

Det som nu planeras är inte bara en skatepark, planen omfattar konstgräsplan, scen, basketkorgar och lekredskap. I skogen är det tänkt att en hinderbana ska byggas och närmast kanalen ett utegym.

Inför det beslut som nu ska fattas har elever i årskurs 4 på Ljungsbroskolan och elever från årskurs 6 på Brunnbyskolan fått frågor om hur de vill att en allaktivitetspark ska se ut.

Marken där parken planeras ägs till största delen av kommunen, en mindre del ägs av AB Göta kanal.

Hela satsningen motiveras med att Ljungsbro är en ort som kommer att växa, den är vad som kallas prioriterad utbyggnadsort.

Artikelbild

| Idrottsplats Myntvägen Ljungsbro

I området runt Ljungsbro och Berg bor enligt kommunens statistik sammanlagt 3 034 barn och ungdomar under 18 år.