Det är Länsförsäkringar Östgöta som nyligen presenterat siffror för de cykelstölder som anmälts och rapporterats till bolaget.

Här ges en bild över hur det såg ut under åren 2016 och 2017.

När det gäller kostnaderna steg de från 5 miljoner kronor till 5,2 miljoner.

Artikelbild

Samtidigt minskade antalet stölder från 1 735 till 1 675.

Helena Hellstén, ansvarig för skadebygg på Länsförsäkringar Östgöta, menar att trendbrottet med färre tillgrepp kan förklaras av de förebyggande insatser som görs tillsammans med kommuner och andra aktörer.

– Vi är till exempel ute och pratar med folk och ger dom tips om hur de bäst skyddar sig, säger hon.

Att kostnaderna steg tror Hellstén ligger i att fler personer köper dyrare cyklar och att försäljningen av elcyklar ökar kraftigt.

Läs mer: Olle spårade cykeltjuvarna - fann tjuvgömma

Linköping toppar stöldligan i Östergötland med bred marginal.

– Vi har inga exakta siffror, men man står för cirka 50 procent av samtliga stölder. Det är kopplat till att det är en studentstad där många ungdomar använder sig av cyklar som transportmedel, säger Helena Hellstén och pekar ut Ryd, Resecentrum och innerstan som de områden där problemen är som störst.

– Men därmed inte sagt att det är studenterna som ligger bakom stölderna, fortsätter hon. Det kan vara vem som helst, ligor som reser runt och lastar in stöldgodset i transportbilar, folk som tar en cykel för kvällen eller de som stjäl enstaka exemplar för att tjäna sig en hacka.