Det är delvis gamla planer som dammas av. JM äger en tomt på Klövergatan 3 och där rev de flerfamiljshuset redan i februari 2011 för att bygga nytt. Det gick trögt att få igenom en ny detaljplan och byggföretaget koncentrerade sig istället på marken precis bakom gamla brandstationen.

– Då fanns flera frågetecken, det var bland annat buller och grannar och vi hade ritat huset närmare Stångån. Frågorna var inte olösliga, men det var lättare att bara ta den delen där brandstationen legat, berättar Sara Sandblom som är projektutvecklare på JM.

Det område som då fick en antagen detaljplan är nu under byggnation, den första etappen med 62 lägenheter har planerad inflyttning under nästa år. Av de första 62 finns endast 1 kvar att sälja, men totalt byggs 197 lägenheter.

Artikelbild

| JM räknar med att första etappen är klar under 2019. Sen vill de fortsätta bygga utmed Stångån.

JM vill nu avsluta byggandet i Tannefors genom att bygga ytterligare ett hus, de har därför lämnat en ansökan om planbesked till Linköpings kommun.

Det nya projektet börjar med tomten på Klövergatan 3, men för att få plats måste JM köpa lite mark av Linköpings kommun. De skisser som lämnats in visar två sammanbyggda huskroppar som bildar formen av ett H och som får 10 våningsplan. Under detta byggs två källarplan med garage.

De frågetecken som fanns för några år sen tycker Sara Sandblom att de tagit hänsyn till. Det nu planerade huset är exempelvis något mindre än det som var aktuellt tidigare.

– Vi har försökt göra alla glada och det känns inte som att det är så många knepiga frågor kvar, säger hon.

Artikelbild

| Det markerade fältet visar JM:s planerade hus. Norr om detta ligger deras nybyggda bostadsrätter och ut mot Drottninggatan/Nya Tanneforsvägen finns en äldre bostadsrättsförening.

Deras ansökan är alldeles färsk och politikerna i samhällsbyggnadsnämnden har inte ens fattat det första beslutet i ärendet.

Här kan du se när JM rev den gamla bebyggelsen utmed Nya Tanneforsvägen i februari 2016