Linköpings kommun har gjort en plan som innehåller cirka 600 bostäder på Folkungavallen. För att få plats med detta ansökte de om att få fälla 21 träd utmed Hamngatan och 6 vid Lasarettsgatan.

Fler än fem träd i rad utgör en allé och att fälla en sådan är förbjudet. Länsstyrelsen kan dock ge dispens, vilket myndigheten gjorde i det här fallet.

Dispensen fick en annan myndighet att vakna – Naturvårdsverket. De överklagade ärendet till Mark- och miljödomstolen i Växjö i våras.

Artikelbild

| Linköpings kommun vill ta bort träd längs Hamngatan i Linköping.

Nu har de i en inlaga till domstolen utvecklat sina argument för att dessa träd ska bevaras.

Enligt Naturvårdsverket har kommunen inte ens försökt, det borde enligt Naturvårdsverket ha varit möjligt att anpassa byggandet så att åtminstone de flesta träden kan bevaras. Om kommunen hade försökt anpassa bygget så skulle Naturvårdsverket möjligen kunna acceptera att några träd försvinner.

Naturvårdsverket skriver också att antalet alléer har minskat kraftigt i Sverige under de senaste decennierna. De oroas också för att en dispens i detta fall skulle kunna bli prejudicerande så att det blir accepterat att fälla träd så fort det ska byggas bostäder.

Ansvarigt kommunalråd, Elias Aguirre (S), är inte på något vis emot grönskande träd, men påminner om att de 27 träd som fälls ersätts med 70 nya i området.

– Naturvårdsverket bevakar bara ett intresse, vi måste väga samman flera och det här är ett viktigt samhällsprojekt, säger han.

– Man måste också komma ihåg att vi har ett annat statligt verk som är på oss om att vi inte ska bygga på jordbruksmark. Här blir statens signaler väldigt blandade och jag tycker att man ska lyssna på det som regeringen säger om hållbara städer, alltså att vi inte ska breda ut oss på jordbruksmarken, fortsätter han.

Kan ni inte flytta in byggnaderna lite så att träden kan vara kvar?

– Nej, inte om man ska få plats med biltrafik, cykeltrafik och gångtrafik på Hamngatan samtidigt som man bygger bostäder.

Påverkar den här processen tidplanen för bygget?

– Om naturvårdsverket driver det här ända in i kaklet, alltså högsta instans, så kan det göra det, säger Elias Aguirre.

Det är nu Mark- och miljödomstolen i Växjö som avgör hur det blir med träden. Om frågan sedan överklagas blir det Mark- och miljööverdomstolen som får ta sig an striden mellan Naturvårdsverket och Linköpings kommun.