Tidigare i våras klubbade kommunfullmäktige igenom en fördjupad översiktsplan för Mjärdevi och Västra Valla. Den hetaste debatten då gällde golfbanan, där beslutet till sist blev att banan inte ska bebyggas utan får vara kvar.

Den fördjupade översiktsplanen omfattar området mellan Lambohovsleden och Ryd. Samhällsbyggnadsnämnden går nu vidare med nästa steg och påbörjar arbetet med en detaljplan i områdets sydvästra hörn, närmast Kåparpsrondellen. Här är det framför allt tänkt att bli företagslokaler, men det kan också bli aktuellt med en del bostäder.

– Vi behöver få en dygnet runt-känsla i Mjärdevi. Idag är det väldigt mycket liv och rörelse under kontorstid, men därefter är det knäpp tyst, kommenterar samhällsbyggnadsnämndens ordförande Muharrem Demirok (C).

Artikelbild

| Fältet mellan Lambohovsleden och Mjärdevis nuvarande bebyggelse ska planläggas för framför allt företagslokaler.

I dagsläget har Linköpings kommun ont om detaljplanelagd, byggklar mark att erbjuda företag som vill etablera sig. Det bekymrar Demirok.

– I det läget måste företag ge sig in i en detaljplaneprocess som tar tid. Det kan vara skillnaden mellan att vi får eller inte får en verksamhet här i Linköping.

I Mjärdevi finns det, enligt Demirok, flera företag som vill och behöver växa.

– Mjärdevi är ett jättespännande område som är oerhört centralt för Linköpings tillväxt. Så nu är det fullt ös framåt som gäller. Vi har tillsatt en särskild samordnare för Mjärdevi – Mikael Åberg – för att se till att det rullar på.

Detaljplanen för de 15 hektaren beräknas vara klar i slutet av nästa år.