Platserna är fördelade mellan Ryttargårdskyrkan och Blå Villan på Folkungavallen. För härbärget i Ryttargårdskyrkan ansvarar Stadsmissionen, vars volontärer bistår migranterna med en enkel kvälls- och morgonmacka varje dag och bemannar lokalen nattetid.

Blå Villan drivs av personal från Linköpings kommun.

De 40 platserna kommer högst troligt att vara fyllda, enligt Lars Linebäck, direktor för Stadsmissionen. Visserligen har betydligt färre migranter försörjt sig som tiggare i Linköping den här sommaren jämfört med året innan.

En stor bidragande orsak till det är den Linköpingsbaserade hjälporganisationen Hjärta till Hjärtas arbete i Rumänien. Organisationen har bistått i att öppna lokal odling och tillverkning i fattiga byar, vilket gjort att fler kan försörja sig och inte måste ge sig av på tiggarresor.

– Men vi tror att fler kommer hit under vintern när odlingarna stänger och de inte lyckas hitta andra jobb, säger Lars Linebäck.

Stadsmissionen och kommunen driver redan Crossroads, som kvällstid hjälper migranter till rådgivning, läkarbesök och där sovbiljetter till platserna i härbärgena delas ut varje torsdagskväll. Inom kort startar också enskild rådgivning på dagtid i Sankt Larskyrkan.

– Där kan man få djupare information med tolk om sina rättigheter och skyldigheter och möjligheter och omöjligheter i Sverige, säger Lars Linebäck.

Han räknar med att många migranter tar chansen till sådan rådgivning, trots att den sker under deras arbetstid.