Det pågår ett maktskifte i Linköpings kommun, men fram till nyår leds kommunstyrelsens sammanträden av Kristina Edlund (S). Först då tar moderaten Niklas Borg över klubban.

Några förändringar har dock redan skett runt sammanträdesbordet.

Sverigedemokraternas Jonas Andersson sitter numera i riksdagen och Klas Ahlberg har tagit hans plats i kommunstyrelsen. Under tisdagens sammanträde visade han en hårdare linje när det gäller målet att Linköpings kommun ska bli koldioxidneutralt.

Han tror inte på idén.

Han kallar det slöseri med skattepengar och ville därför stoppa de 137 åtgärder som kommunstyrelsen skulle fatta beslut om.

En av dessa åtgärder är att Tekniska verken ska bygga 13 vindkraftverk.

Vid just detta sammanträde deltog Miljöpartiets Rebecka Hovenberg, hon hade hoppat in eftersom ordinarie ledamot Birgitta Rydhagen var borta. Rebecka Hovenberg är styrelseordförande i Tekniska verken och kan det mesta om vindkraftsplanerna.

Sammanträdet blev därför en duell där Klas Ahlberg genom att ställa frågor försökte får fram att vindkraftverken inte kommer att göra någon nytta.

– Jag undrar om det verkligen kan stämma att dessa vindkraftverk kommer att ge tio gånger mer effekt än de som finns idag, undrade han bland annat.

Rebecka Hovenberg svarade att det är korrekt att de nya vindkraftverken är betydligt mer effektiva än de gamla.

Hon avslutade med att konstatera att när Tekniska verkens satsning på vindkraft är fullt utbyggd så kommer 45 vindkraftverk att ha byggts och då är Linköpings kommun självförsörjande på el.

Trots detaljerade svar från Rebecka Hovenberg lät sig inte Klas Ahlberg övertygas. Han yrkade avslag på ärendet som egentligen bara rör en mindre del i det större arbetet – just detta handlade om vad som ska göras fram till 2020.

Nu har inte Sverigedemokraternas inställning någon avgörande betydelse för denna fråga. Hela idén om koldioxineutralitet kommer från Alliansens första mandatperiod i Linköping – alltså 2006 till 2010. När Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna tog över makten i Linköping år 2014 så fortsatte de och enigheten i denna fråga är i det närmaste total.

– Det här är viktigt för Linköping och jag vill uttrycka min uppskattning över att vi lyckas ha så bred enighet kring detta, som Niklas Borg (M) uttryckte det.

Det är han som tar över som kommunstyrelsens ordförande efter Kristina Edlund vid nyår.