– Vi satte oss ner och funderade över hur många organisationer som hade hjälpt till vid bränderna. Sen skrev vi ner allihop och bestämde oss för att vi ville visa vår uppskattning på något sätt, säger Mattias Långström, brandinspektör vid räddningstjänsten i Bergslagen.

Deras område drabbades hårt av sommarens bränder och hjälp utifrån behövdes. Utöver brandmän från hela landet och många, många frivilliga skickade också Försvarsmakten två Black Hawk-helikoptrar från Helikopterflottiljen vid Malmen i Linköping.

Läs mer: Malmen skickar Black Hawks till bränderna.

I torsdags i förra veckan åkte fyra personer ner från Bergslagen för att räcka över en glasplakett till flottiljen som tack.

– Sammanlagt är det över 20 organisationer som ska få ett tack och en plakett. Sen tänkte vi att det är bättre att åka ner med det istället för att lägga det på posten och skriva "tack så mycket", säger Mattias Långström.

Besöket i Linköping fungerade också som ett studiebesök med kunskapsbyten åt båda håll.

– Allt handlade om skogsbränder – hur de övar, vad varje besättningsmedlem har för uppgift och så vidare. Det var otroligt intressant och lärorikt, säger Mattias Långström.

Hur var sommaren för er?

– Vi var en organisation som gick på knäna. Mellan maj och augusti hade vi över 100 skogsbränder att ta itu med utöver alla olyckor som vi också åker på.

Hur skulle du beskriva hjälpen från Helikopterflottiljen?

– Med ett ord: ovärderlig. De räddade egendom och skog och flera av de små bränderna hade blivit stora bränder utan deras hjälp. Utanför Filipstad räddade de ett antal hus där de från luften kunde se mindre bränder som började dra sig mot bebyggelse.

Magnus Hellgren är divisionschef vid Helikopterflottiljen. Han var själv uppe i Bergslagen under två dagar i somras.

– Vår insats fungerade bra. När vi kom upp så hade de inte koll på hela området så den första dagen upptäckte vi att det brann i områden där markpersonalen inte hade koll.

Läs mer: Helikopterchefen: "Vi åker med det vi har."

Framförallt är det helikoptrarnas goda översikt som hjälper och räddningsledare kunde följa med upp i luften för att bilda sig en uppfattning om position, storlek och spridningsrisker.

– Helikoptrarna släcker inte bränderna, det är personalen på marken som måste in för att spola och dränka, men deras överblick är en jättestor hjälp, säger Mattias Långström.

Räddningstjänsten i Bergslagen har ett par plaketter kvar att dela ut till organisationer som hjälpte till.

– Vi kan inte tacka alla som hjälpte till. Det var allt från bönder som hjälpte till med vattentankar till Ica-handlare som skänkte varor och många, många fler – samhället ställde upp.