Strax efter klockan 18.00 den 4 januari i år besökte en anställd inom hemtjänsten en man i Linköping. Mannen hittades på golvet i sin bostad. Den anställde gjorde ett försök att lyfta upp mannen – utan att lyckas. Den anställde, som valde att lämna lägenheten, trodde att mannen var onykter och att han skulle kunna ta sig upp själv. Två kollegor informerades om situationen – men ingen av dem vidtog någon åtgärd.

På morgonen dagen därpå fick mannen besök av en annan anställd inom hemtjänsten. Han låg då fortfarande kvar på golvet. Den anställde valde att ringa en anhörig till mannen och lämnade sedan lägenheten. Mannen fick ligga kvar på golvet.

På förmiddagen den 5 januari slog en anhörig till mannen larm. Den anhörige uppgav att mannen, som fortfarande låg kvar på golvet, är nykterist. Först i detta läge valde en anställd inom hemtjänsten att hjälpa mannen att ta sig upp. En ambulans tillkallades som förde mannen till sjukhus. Det visade sig att han ådragit sig en kraftig infektion. Dessutom var han nedkyld och hade fått tryckskador.

Det inträffade har nu anmälts enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Av anmälan framgår att arbetsgivaren anser att två av de inblandade anställda allvarligt har brustit i sin yrkesutövning genom att inte ha tagit sitt ansvar i den uppkomna situationen. De anses ha "bedömt situationen helt felaktigt och inte hjälpt kunden i det utsatta läget denna var". Enligt anmälan var dessutom dokumentationen och rapporteringen till verksamhetschefen bristfällig.

En utredning kring det inträffade har inletts och arbetsgivaren överväger att vidta arbetsrättsliga åtgärder.