– Många av de här unga personerna kommer att klara sig riktigt bra i vuxenlivet med rätt stöd, säger Daniel Andersson (L), ordförande i omsorgsnämnden.

Hollywood Hills ligger i Skäggetorps centrum. Unga personer med neuropsykiatriska funktionshinder som asperger, autism eller adhd kan härmed erbjudas en daglig verksamhet där deras stora intresse för datorer och dataspel vänds till en framgångsfaktor – inte något som isolerar dem från socialt umgänge eller saboterar kontakter med arbetsmarknaden.

– Vi tänker ju att vi ska hjälpa dem att få jobba med det här och vi märker också att det är dit de vill, säger Alexander Fontler, en av Hollywood Hills anställda.

Artikelbild

Stort steg. Den som har en diagnos väljer ofta gärna tryggheten hemma framför att gå till en verksamhet, men här finns chans att utvecklas, menar Madeleine Fontler.

Bland deltagarna finns unga vuxna som varit sysslolösa sedan de slutade grundskolan, de som inte trivts i andra verksamheter, och de som just lämnat gymnasiet.

För många barn och unga med neuropsykiatriska funktionshinder innebär skolan ofta svårigheter, många har svårt att hänga med, skolkar, isolerar sig hemma. Senare kan det bli problem att hitta jobb. Det kan vara svårt att orka upp på morgnarna, passa arbetstider, umgås på arbetsplatser, fokusera på uppgifter.

Enligt Lagen om särskilt stöd och service till funktionshindrade kan de få delta i daglig verksamhet som kommunen står för, för att få en meningsfull tillvaro utifrån sina förutsättningar. I Linköping har regeln varit att dagliga verksamheter ska vara öppna för alla. Daniel Andersson (L), ordförande för kommunens omsorgsnämnd, konstaterar att många med asperger eller adhd valt bort sysselsättningen när de placerats tillsammans med exempelvis personer med utvecklingsstörning, med andra behov. Omsorgsnämnden beslutade att ändrade på reglerna och tillåta dagliga verksamheter med inriktning mot specifika målgrupper.

Då klev företaget Östgöta Omsorg in på banan. Vd Gustav Gyllensten driver flertalet bolag i spel- och it-branschen och arbetsintegrerande socialt företagande. Där skapades Hollywood Hills med idén att ta tillvara det stora intresset och kunskapen hos många neuropsykiatriskt funktionshindrade för dataspel, spelutveckling, musikskapande, animation, film, sång.

Artikelbild

Vill anställa. Om personer i den dagliga verksamheten är redo att gå vidare, kan de få riktiga anställningar, enligt vd Gustav Gyllensten.

För vissa deltagare kommer Hollywood Hills att vara just en bra daglig verksamhet. För vissa kan den leda vidare till riktiga jobb.

– Hittar vi bra personer så kan vi anställa dem i de sociala företagen. Inom ett år hoppas vi att vi kan visa på bra förebilder, där personer som börjat här har kunnat få riktiga anställningar, säger Gustav Gyllensten.

Artikelbild

Nöjd med satsningen. Daniel Andersson (L) hoppas mycket på den nya dagliga verksamheten Hollywood Hills, som drivs av Gustav Gyllesten och Madeleine Fontler.

– Här finns en arbetsstödjande kedja från daglig verksamhet till egna bolag och kontakter ut mot externa företag. Helt unikt, säger omsorgsnämndens ordförande Daniel Andersson (L).

Verksamhetsansvarig Madeleine Fontler, med lång erfarenhet av arbete som socionom, säger att inriktningen mot spel och spelutveckling saknats för målgruppen och innebär en stor vinst.

– Det är mycket svårt att motivera dem att lämna tryggheten hemma och ta steget ut. Det här området har de redan ett stort intresse för och de kan uppnå resultat här, säger hon.

jenny.eriksen@ostgotamedia.se